علی اکبر کریمی در گفت و گو با خبرنگار نبض بازار، با اشاره به خدمات رسانی بیمه دی به ایثارگران گفت :درباره نحوه خدمات رسانی بیمه دی برخی گلایه ها در سال گذشته به ما منعکس شد . این موارد نیز درباره تامین و پرداخت بیمه تکمیلی و تعهدات این بیمه به ایثارگران بود.
وی تصریح کرد: اما طبق بررسی هایی که ما انجام دادیم مشخص شد که مشکل در زمینه تعهدات به ایثارگران از بیمه دی نبوده است .
عضو فراکسیون ایثارگران مجلس تاکید کرد: در این زمینه مسئولین بنیاد شهید تاکید داشتند که مشکلات عمدتا از ناحیه عدم پرداخت وجوه توسط دولت ، سازمان برنامه و بودجه به بنیاد شهید بوده است و این مسئله باعث برخی انتقادات به بیمه دی در زمینه تامین و پرداخت بیمه تکمیلی شده است .
کریمی اظهارداشت : طبق آخرین جلسه ای که ما با آقای شهیدی داشتیم وی قول هایی برای تامین منابع بیمه دی در سال جاری به ما دادند که قطعا توجه به این موضوع می تواند ایثارگران را برخوردار از تعهدات بیمه دی کند .
0