به گزارش نبض خبر و به نقل از روابط عمومی بیمه سرمد، در این نشست که با هدف آشنایی شبکه فروش با مدیریت جدید خوزستان، برگزار شد، نمایندگان نسبت به طرح مشکلات و مسائل پیش روی خود اقدام نمودند که راهکارهایی برای رفع و یا کاهش موانع موجود ارائه شد.
همچنین در این جلسه، پیشنهاداتی توسط سرپرست مدیریت استان خوزستان بیمه سرمد به منظور تشکیل تیم های فروش بیمه های زندگی ارائه گردید.