• شهرستان جویبار دارای بیش از ۶/۵ هکتار سطوح تحت کشت گل و گیاهان زینتی است که ۲/۱ هکتار از سطوح فوق به صورت گلخانه ای و ۴/۴ هکتار آن در فضای آزاد می‌باشد.
 • برداشت گل نرگس - جویبار
 • به گفته مسئولین استان مازندران ارزش ریالی تولیدات گل و گیاهان زینتی در شهرستان جویبار بالغ بر ۸۷۰ میلیون ریال است.
 • شهرستان جویبار دارای بیش از ۶/۵ هکتار سطوح تحت کشت گل و گیاهان زینتی است که ۲/۱ هکتار از سطوح فوق به صورت گلخانه ای و ۴/۴ هکتار آن در فضای آزاد می‌باشد.
 • به گفته مسئولین استان مازندران ارزش ریالی تولیدات گل و گیاهان زینتی در شهرستان جویبار بالغ بر ۸۷۰ میلیون ریال است.
 • شهر جویبار یکی از بزرگ‌ترین شهر‌های کاشت گل نرگس در استان مازندران محسوب می‌شود.
 • گل‌های‌نرگس پس از برداشت به استان‌های همجوار صادر می‌شوند.
 • دست چین کردن گل‌های نرگس، جهت ارسال به عرضه کنندگان گل‌ به استان‌های همجوار
 • شهر جویبار یکی از بزرگ‌ترین شهر‌های کاشت گل نرگس در استان مازندران محسوب می‌شود.
 • هر شاخه گل نرگس حدود ۲۵۰۰ الی ۵ هزار ریال ارزش اقتصادی برای کشاورزان جویباری دارد.
 • هر دسته گل نرگس در بازار روز ساری حدود۵۰ هزار ریال به فروش می‌رسد.
 • گل نرگس یکی از گل‌های زینتی شهر جویبار است که در بازار روز ساری عرضه می‌شود.
 • گل نرگس یکی از گل‌های زینتی محسوب می‌شود.
 • هر دسته گل نرگس در بازار روز ساری حدود۵۰ هزار ریال به فروش می‌رسد.