محمد ابراهیم رضایی در گفتگو با خبرنگار نبض بازار با اشاره به پافشاری برخی مبنی بر اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بیمه، گفت:ما باید در صدد تقویت صنعت بیمه در کشور باشیم .

وی افزود: اگر بخواهیم باعث تضعیف صنعت بیمه شویم قطعا مشکلاتی را برای جامعه ایجاد می‌کنیم.

این نماینده مجلس بیان داشت: اگر مسئله اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بیمه تضعیف کننده صنعت بیمه شود قطعاً از این مسئله باید پرهیز شود چرا که آینده مردم با بیمه‌ها گره می‌خورد و هر چیزی که باعث به هم خوردن آرامش روحی مردم شود باید از آن پرهیز کرد.

رضایی در ادامه با اشاره به صندوق حوادث طبیعی بیان داشت: با توجه به اینکه کشور ما کشور حادثه خیز است و انواع و اقسام حوادث در کشور ما رخ می‌دهد و خسارات آن خیلی عجیب و سنگین
است لذا ما در این شرایط باید حمایت از صندوق های، چون صندوق حوادث طبیعی را مد نظر قرار دهیم.

وی با اشاره به حادثه سیل اخیر در کشور بیان داشت:این مسئله حتی می‌توانست همه منابع توسعه کشور را به خود اختصاص دهد چرا که اینگونه حوادث آسیب شان بالا است بنابراین باید فکری اساسی در این زمینه کرد. همه باید تلاش کنند تا فشار حوادثی، چون حوادث سیل اخیر به خزانه کشور وارد نشود و باید از صندوق حوادث طبیعی حمایت کرد.

0