علیم یارمحمدی در گفتگو با خبرنگار نبض بازار با اشاره به نحوه فعالیت بانک ملی در ارائه خدمات رسانی به اجتماع و مردم گفت: بانک ملی به عنوان بانک مرجع شناخته می‌شود و وجه خاصی در نزد سایر بانک های کشور دارد.

وی افزود: تا جایی که بنده اطلاع دارم بانک ملی پیشگام سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ کشور بوده است که البته باید مقداری پررنگ‌تر در این مسیر گام بردارد.

این نماینده مجلس ادامه داد: بانک ملی از جمله بانک‌هایست است که الگوی سایر بانک‌ها بوده و می تواند با ورود به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ،سایر بانک‌های دیگر را در رونق اقتصادی همگام کند.

یار محمدی تاکید کرد: ارزیابی بنده از فعالیت  بانک ملی مثبت است و تقاضا دارم  که سایر بانکها، بانک ملی را در ارائه امور بانکی الگوی خود قرار دهند.

وی بیان داشت: بانک‌ها باید نقدینگی را به سمت سرمایه‌گذاری سوق دهند تا اشتغال ایجاد شود که البته بانک ملی در این راستا قدم های مهمی برداشته است.

0