اصغر سلیمی در گفتگو با خبرنگار نبض بازار با اشاره به نحوه فعالیت بانک صادرات در ارائه خدمات رسانی به مردم گفت: بانک صادرات یکی از بانک های خوب است و مدیریت این بانک را یکی از مسئولین خوش‌فکر اقتصادی برعهده دارد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: اقدامات و فعالیت‌های این بانک امید به آینده را بیشتر کرده چرا که نحوه فعالیت این بانک توانسته رضایت عمومی را به خود جلب کند.

سلیمی تأکید کرد: قطعاً وقتی در راس مدیریت مفهوم امید به آینده ترویج می شود ما می‌توانیم از بحران‌های اقتصادی عبور کنیم.

وی بیان داشت: بانک صادرات یکی از بانک های مترقی و در ارائه نوین خدمات بانکی پیشگام بوده و ارزیابی بنده از نحوه فعالیت این بانک مثبت است.