به گزارش نبض بازار ، بانک گردشگری که در یکماه گذشته از شرایط بسیار مطلوبی در بازار سرمایه برخوردار بود با رسیدن به رشد شارپی از جایگاه ویژه ای نزد خریداران برخوردار شد. بازه ی قیمتی وگردش در بازار فرابورس بین 2.459 و 3.103 ریال بود و به واسطه قیمت خوب و توانایی خرید در حجم بالا روزهایی در صف خرید قرار گرفت. همانطور که برخی بررسی ها نشان می داد این نماد توانست از دی ماه تا آخرین روز فعالیت خود در بهمن ماه یعنی در تاریخ 26 بهمن رشد چشمگیری را پشت سر بگذارد و از کمترین قیمت دی ماه یعنی 1.781 به بیشترین قیمت بهمن ماه که 3.103 ریال بود جهش داشته باشد که رشد 74 درصدی در این بازه ی قیمتی بسیار قابل تأمل بود.

گردشگریها که حمایت سهمشان روی 1.844 و مقاومت مهمشان روی 3.103 قرار دارد اگرچه در آخرین روز به این مقاومت رسیدند اما موفق به رد کردن آن نشدند. البته موضوع بسته شدن نماد از تاریخ 29 بهمن به روند حرکتی سهم آسیب وارد کرد زیرا بررسی شارپی نمودار با موجهای الیوتی حاکی از افزایش قیمت تا 4.000 ریال داشت که اگر نماد متوقف نمیشد خیلی زود به آن می رسید. باید امیدوار بود که با باز شدن نماد در تاریخ 12 اسفند دامنه ی بازی برای آن در نظر گرفته شود که سهم از چابکی نیفتد.

بانک گردشگری

IFMصندوق.س.ا.بازارگردانی گروه گردشگری ایران ، صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی ، تأمین سرمایه ی نوین و فراز عمران آریانا 4 بازیگر حقوقی بهمن ماه وگردش بودند که در مجموع با 107.170.000 سهمی که کاهش دادند سعی در کنترل بازده ی قیمتی سهم داشتند که در این میان تأمین سرمایه ی نوین با 60 و صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی با 30 میلیون سهمی که جمع کردند سهم بیشتری داشتند. ضمن اینکه IFMصندوق.س.ا.بازارگردانی گروه گردشگری ایران به تنهایی در تاریخهایی که بعداً در جداول مربوطه ارائه می شود 5.805.000 سهم اضافه کرد. وگردش به لحاظ سود و زیان ماهانه بعد از وملل و وآیند که به ترتیب با 67.14% و 58.91 در جایگاه اول و دوم گروه بانکها و مؤسسات اعتباری قرار دارند با 35.76% عنوان سوم را از آن خود کرده است. و با  در نظر گرفتن ضریب نقد شوندگی جایگاه 13 را با 65.13% در اختیار دارد.