محمدرضا منصوری در گفتگو با خبرنگار نبض بازار با اشاره به عملکرد ریاست جدید شرکت ایران خودرو گفت :در مدت زمان کوتاه نمی‌توان ارزیابی مناسبی از عملکرد انجام داد اما ریاست جدید ایران خودرو گذشته کاری موفقی دارد.

وی بیان داشت:البته ساختار ایران خودرو ساختار مشکل داری است و اداره امور در این شرکت بسیار سخت است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: فکر می‌کنم با گذشته که ریاست جدید شرکت ایران خودرو دارد ایران خودرو منشا تحولات جدید خواهد شد.

این نماینده مجلس بیان داشت :البته باید دانست که هیچ مدیری در ایران خودرو بدون حمایت‌های بیرونی نمی تواند موفق باشد لذا برای موفقیت این شرکت نیازمند حمایت‌های همه جانبه است.