شیویاری در گفتگو با خبرنگار نبض بازار با اشاره به نحوه فعالیت بانک تجارت در ارائه خدمت رسانی به اجتماع و مردم گفت: بانک تجارت یکی از بانک های خوب ماست و سوابق و قدمت بسیار زیادی دارد.

وی افزود: این بانک در تکریم ارباب رجوع خوب عمل کرده و اکثریت مردم از خدمات این بانک رضایت خاطر دارند.

این نماینده مجلس اظهار داشت: قطعاً بانک‌ها در مقطع و شرایط زمانی فعلی ماموریت های حیاتی بر گردن دارند و در این زمینه بانک تجارت عملکرد خوبی داشته است با این حال، این بانک بیش از اینها می تواند در عرصه اقتصادی نقش آفرینی کند و در مسائل اقتصادی چون امر مسکن مشارکت داشته باشد.

وی افزود: بانک تجارت از جمله بانک‌ها است که مورد اعتماد عمومی قرار دارد ارزیابی بنده از عملکرد بانک تجارت مثبت است و با این حال این بانک باید بهتر از اینها عمل کند.

0