به گزارش نبض بازار , بادامچی در خصوص این موضوع اظهار داشت: زنگنه به عنوان یکی از مهمترین وزیران دولت با گرفتارهای بسیار زیادی مواجه هست، بخصوص اینکه شریان های اصلی اقتصادی دولت نیز بر دوش نفت است.
وی گفت: افرادی که زنگنه را تحت فشار می گذارند به نظر من اهدفشان در جهت اهداف ملی نیست من دلیل این رفتارها را نمی دانم و باید خوشان توضیح دهند که از تحت فشار قرار دادن وزیر به دنبال چه چیزی هستند. البته سوالی هم از وزیر شده و قرار است به مجلس بیاید.
وی گفت: امیدوار هستم زنگنه در مجلس به این سوالات جواب بدهد و بگوید هدف از این فشارها به وزارت نفت چه است. البته استیضاح وی هم مطرح شده است .
وی گفت: زنگنه کار بسیاری سختی در وزارت خانه دارد بخصوص انکه وی در وزارت خانه ای است که سالها در دست افرادی بود که به منافع کشور متعهد نبودند و هر طور که توانسته بودند کشور را تاراج کردند و منابع ما را به باد دادند. سالها نفت ما را به افرادی دادند که مشخص نبود از کجا آمده اند.
این نماینده گفت: نفت را به اشخاصی داده بودن که بفروشند و پولش را به حسابهای شخصی ریخته بودند، و یک وزارت خانه درهم و برهمی بود اما این وزارت خانه را زنگنه اداره کرد و توانست اوضاع را جمع کند.
این نماینده در ادامه گفت: ما در زمان احمدی نژاد فروش نفتمان به 800 هزار بشکه رسیده بود اما بعد از برجام توانستیم با مدیریت بسیار قوی زنگنه به بازار ها بازگشتیم و توانسیتم تولید خود را به بیش از دو میلیون هشتصد هزار بشکه برسانیم.
وی گفت: مشکلاتی که الان برای فروش نفت ایجاد شده تقصیر وزارت نفت نیست و بسیاری از ایم مسائل مربوط به تصمیمات حاکمیتی است و ضعفی هم اگر باشد تصمیم سیستم است بنابراین باید همه با وی همراهی کنند تا از این بحرانها خارج شویم. الان دولت در تنگنای شدید است و هر وزیری را نمی تواند بیاورد، بنابراین باید کمی حوصله به خرج داد تا اوضاع آرام شود.