? به گزارش نبض بازار اطلاع رسانی دولت در کما/ وزارت کار و کشور بهترین اطلاع رسانی را در ایام نوروز دارند


?بررسی سایت های اطلاع رسانی وزارتخانه های مختلف دولت نشان می دهد که سایت وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت کشور در این ایام تعطیلات عید نوروز فعال بود و اطلاع رسانی مطلوبی داشتند.
?این در حالی است که بررسی سایت های اطلاع رسانی وزارتخانه هایی مانند وزارت اقتصاد، راه و شهرسازی ، علوم ، دفاع، ارشاد ، دادگستری و وزارت خارجه نشان می دهد که این سایت ها از ۲۸ اسفند ماه به روز نشده است و روند اطلاع رسانی توسط این وزارتخانه ها تعطیل شده است.
? همچنین سایت وزارت صمت نیز در این مدت با دو خبر به روز شده است.
?انتقادات به انفعال در امر اطلاع رسانی دولت تدبیر و امید همواره وارد بوده است.

۱ دیدگاه