به گزارش نبض بازار ، انتقادهای زیادی به سیستم مدیریتی کشور وارد است که مهمترین آن عدم اطمینان در استفاده از نیروی جوان و کارآمد و در نتیجه دور تسلسل تفکراتی است که در حال حاضر نیاز به خانه تکانی دارد. با علم به اینکه در حوزه های مختلف ما داعیه دار رفتار اسلامی هستیم باید گفت که در آموزه های دینی به ضرورت بهره گیری از علم نافع اشاره شده و بازخوانی مجدد این اصل برآیند مهمی در جامعه دارد.

حوزه های مخنلف اقتصاد نیازمند تفکر نو خصوصاً در رده های مدیریتی است. اما جاری شدن خون تازه به رگه های فکری سازمانی چطور امکان پذیر است؟

جوانگرایی که بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری است در بسیاری از نهادها یک شعار خلاقانه باقی مانده و حرکت عملی درباره ی آن صورت نگرفته اما وقتی شاهد حضور مدیران مختلف در برنامه های مختلف صدا و سیما هستیم همگی اذعان به بدنه ای جوان دارند ولی جمعیت جوان و فارغ التحصیلان دانشگاهی همچنان به دور از فضاهای یاد شده مترصد فرصتهایی هستند تا بتوانند خودی نشان دهند.

انرژی فرسایشی در منابع انسانی راندمان کاری را تنزل داده و تحول را دست نیافتنی می کند . مدیران چند شغله که با تبصره های مختلف به صندلی مدیریتی تکیه داده اند بدون شک با ایدئولوژی تشنگان خدمت فاصله دارند زیرا هیچ خدمتی در حال حاضر بالاتر از ایجاد نشاط در کشور با استفاده از نیروی جوان نیست. نخبگان دانشگاهی که در چندسال قبل شاهد افزایش مهاجرتشان بودیم اگر بستری در داخل فراهم می شد حتما می توانستند بسیار یاری دهنده باشند و هزینه تربیت استعداد روی دست کشور نمی ماند.

توسعه ی کشور در گرو جذب حداکثری با استانداردهای شایسته سالاری است و این قاعده ی ضابطه مندی را نشان می دهد. بدیهی است عدم بکارگیری از جوانان در بخشهای مختلف خصوصاً در اقتصاد تبعاتی دارد که ریخت و پاشهای اخیر یکی از مواردی است که می توان به عنوان شاهد مثال آورد. اقتصاد کلان در حال نشان دادن ضعفها و زخمهای کهنه ایست  که بخش مهمی از آن به دلیل رابطه مندی و بخشی دیگر به دلیل نبود راهکار و بوده و حال که وقت درمان آن فرارسیده است.

کشورهای صاحب سبک در حالی موفقیتهای مختلف را پشت سر می گذارند که در نگاه اول در استفاده از منابع انسانی بنا را بر لیاقت و اعتماد افراد می گذارند و در مسیر آزمون و خطا دستاوردهای جدیدی را کسب می کنند. در شرایط فعلی بهره مندی از استراتژیهای نخ نما شده در اقتصاد مجالی برای پویش های جدید باقی نمی گذارد و نوآوری را به تأخیر می اندازد.

بنگاههای اقتصادی بیشتر از هر زمانی به تغییر نیاز دارند و انجام این مهم تنها با جابجایی افراد در بخشهای مختلف اتفاق نمی افتد بلکه نیاز است تا افراد جدید با نیروی جوانی بکار گرفته شوند تا توسعه ای که در افق 1404 و سند چشم انداز پیش بینی شده محقق شود. توجه به این تغییر آنقدر حائز اهمیت خواهد بود که نیازی به مرور مجدد ندارد. برخی از ارگانها شعار این امر را دارند و برخی به آن دست زده اند و باید با توجه به فواید این هدف جسورانه امیدوار بود این بنای اعتماد خیلی زود همه گیر شود. در برخی سازمانها مانند بانک ملی که از ارکان استراتژیک اقتصادی کشور است این موضوع خیلی زود درک شده و اقدام به استفاده از نیروهای جوان در دستور کار قرار گرفته و این ضرورت را در رده های بالای مدیریتی آن نیز می توان مشاهده کرد. به گفته ی روابط عمومی این بانک یکی از مواردی که ضامن موفقیت و استمرار حضور بنگاههای مختلف می شود تمرکز نیروی نیروی جوان در کنار تجربه نیروهای قدیمی است.

انتخاب سرپرست شعبه ی مستقل بورس و اوراق بهادار بانک ملی در آبان ماه سال جاری نشان داد که این اطمینان در پیکره ی مدیریتی بانک به وجود آمده و با تداوم آن می توان پیش بینی کرد که در آینده ای نه چندان دور شاهد تحولات مهم و اثرگذار دیگری در این بانک خواهیم بود. گزینش و توجیه اصولی افراد می تواند ریسک استفاده از مدیران جوان را کاهش داده و نتیجه را مطلوب کندو از این حیث باید انتظار داشت خیلی زود تابوی دور ماندن نیروهای خلاق و جوان شکسته شود.