محمد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار نبض بازار با اشاره به فعالیت بانک تجارت در زمینه خدمات رسانی به اجتماع و مردم گفت؛ در رابطه با نظام بانکداری کشور ایراداتی وجود دارد و با این حال و با توجه به برخی از قوانین دست و پاگیر بسیاری بانک‌های ما از جمله بانک تجارت اقدامات شایان توجهی از خود نشان دادند.

وی با بیان اینکه هنر نظام بانکداری این است که بتواند سپرده‌های مردم را خوب جذب کند و این سپرده را در جهت تولید و خدمات در کشور به کار گیرد تصریح کرد: در حال حاضر دانشگاههای علوم پزشکی و سایر دانشگاهها بیشترین حساب‌های سپرده گذاری را در بانک تجارت دارند لذا این بانک توانسته برای این قشر از جامعه ظرفیت‌های خوبی ایجاد کند و رضایت مندی زیادی شکل گیرد. همچنین صنوف دیگر هم ارتباط نسبتا بالایی با این بانک برقرار کردند که این خود نشان از عملکرد مطلوب این بانک می دهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان داشت: شرایط فعلی بانک تجارت را نسبت به گذشته بهتر ارزیابی می‌کنیم و امیدواریم شرایط بهتر و بهتر شود.

حسینی تاکید کرد: در کل ارزیابی بنده نسبت به نحوه عملکرد بانک تجارت مثبت است.