به گزارش نبض بازار ، رسانه واژه ی آشنا برای مردم و واژه ی غریب برای خودش و اهالی آن. ایکاش می شد وقتی درباره ی فعالیتهای رسانه ای در ایران صحبت می کنیم کلماتی مانند قربانی ، مظلوم ، ضربه گیر و… به ذهن متبادر نشود اما همچنان بعد از گذشت چهل سال از انقلاب اسلامی باید از مفاهیمی گفت که امروز روی سفره ی رسانه نمک گیر شدند. رجوع به قانون مطبوعات ، قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی مبین این نکته است که اگر قرار به اجرای بی کم و کاست قانون باشد امروز آزادیهای مطبوعات آنقدری هست که لازم نباشد کسی با فشار یک دکمه خودش را به آن ور آب وصل کند تا راست و دروغ درهم پیچیده را از آدمهایی تحویل بگیرد که با خودشان معلوم نیست چند چند هستند اما سالها مشخص است که با ما چه ساز ناکوکی دارند. راه رفتن روی لبه ی تیغ مصداق عینی و واقعی خود را در حوزه ی ژورنالیستی نشان می دهد آنجا که یا واژه باید تنزل پیدا کند یا راقم آن که در هر صورت وای به حال هر دو می شود. حزبی شدن و غش کردن یک رسانه به سمت جریان خاص از آنجا آغاز می شود که پر زحمت ترین فعالیت اجتماعی با کمترین دستمزدها و با کمترین درآمدها اگر قرار باشد که به حیات ادامه دهد باید چاپ شود و دیده شود و خوانده شود و قس علی هذا و اینجاست که می بینیم بسیاری از رسانه های تأثیر گذار چندسال اخیر چرخش داشتند زیرا نان خوردن از ایدئولوژی را  آنقدری سخت کرده اند که اگر قرار باشد رسانه ای با متر و معیار رسانه حرکت کند عده ی زیادی بیکار میشوند و البته عده ی زیادی هم خوشحال! رابطه ی رسانه با رضایتمندی اجتماعی همبستگی مثبت است و وای به حال کسانی که هنوز به این درک نائل نشده اند. بخاطر همه ی آنچه در چند دهه ی گذشته گلوی همکاران رسانه ای را فشار داد تا بغض دردشان در نطفه خفه شود دستشان را می بوسیم که خداوند متعال در سوره ی القلم فرمود: ن والقلم و ما یسطرون ( قسم به قلم و آنچه می نویسند). به تعبیر دکتر شریعتی اگر در جایی که باید، نباشی فرقی نمی کند کجا باشی و ما و همه ی همکارانمان انتخاب کردیم که صدای شما باشیم. و همه کسانی که امروز به هر طریقی صدای رسانه را می بندند بهتر از هرکسی می دانند که از رویش جوانه ها گریزی نیست.

چهل شماره از انتشار هفته نامه ی نبض بازار گذشت. جمله ی ساده ای که رسیدن به آن هرگز ساده نبود. عدالتخواه و بدون مرز شعاری بود که برای آن هم قسم شدیم تا هرگز از قد و قامت یک رسانه ی مستقل جدا نشویم. از ابتدا سیاست تیم رسانه ای ما بر آن بود که در هر شماره به صورت اختصاصی به یک موضوع خاص به صورت انتقادی و یا روشنگرانه بپردازیم. هرچند که انجام اینکار گاهی بسیار دشوار بود و گاهی خط قرمزها آنقدر زیاد بود که چالشهای زیادی را ایجاد می کرد اما سعی کردیم در حد بضاعت و سواد رسانه ای به سراغ مسائلی برویم که نیاز به تبیین داشتند و بسیاری از مخاطبان رسانه درباره ی آنها به صورت پراکنده می خواندند.

تجمیع مطالب درباره ی یک موضوع و در قالب یک پرونده این خاصیت را ایجاد می کرد که بسیاری از مدیران و مخاطبان گرامی بتوانند هم تاریخچه ی خوبی از آنچه به وقوع پیوسته داشته باشند و هم آرشیو خوبی از نظرات کارشناسان و افراد مرتبط با موضوع. ادامه ی این سیاست هرچند با برخی واکنشهای تند همراه بود اما با دریافت نظرات مخاطبان به این نتیجه رسیدیم که باید سعی در توسعه و بالندگی مسیر پیش رو داشته باشیم.

مسائل و موضوعاتی که در چهل شماره از هفته نامه ی نبض بازار درباره ی آنها صحبت شد همگی مسائلی بودند که در موقع خودشان ضرورت پرداختن داشتند و شاید امروز از اهمیت آنها کاسته شده باشد. اما مهم بود که به عنوان یک رسانه نگاه حرفه ای و اخلاقی درستی به آن داشته باشیم. می پذیریم که در کنار همه ی موضوعاتی که می توانست مجال پرداخت داشته باشد گاهی به سراغ مسائل صنفی و سازمانی رفتیم اما با توجه به مشی هفته نامه محدودیت هایی برای ورود به موضوعات مختلف وجود داشت.

در تمام مدتی که افتخار همراهی شما را داشتیم باورمان این بود که رضایتمندی شما ملاک عملکردمان خواهد بود. فعالیت رسانه های مکتوب در شرایطی که از طرفی بحران فضای مجازی و بارش اخبار کذب یا درست در آن به شکل بی سابقه ای وجود دارد و از طرفی هم بحران کاغذ که مانند قیمت ارز یک نمودار سینوسی دارد فضای سختی را مستولی می کند اما هیچکدام از آنها باعث نمی شود که اگر یقیناً نقص و کوتاهی وجود داشت با این دلایل از کنارشان رد شویم.

اگر به زعم شما عزیزان درانجام رسالتی که انتخاب کردیم دچار لغزش و کوتاهی بودیم طلب حلالیت می کنیم و امیدواریم با حضور پر رنگ تر در سال جدید سعی در ترمیم نقاط ضعف خود داشته باشیم. همچنین امیدواریم همه ی سازمانها و ارگانهایی که می توانند در بهبود حال و هوای مردم قدمی بردارند از انجام آن مضایقه نکنند زیرا اگر چشم رسانه هم از انعکاس برخی رفتارها غافل ماند اما در پیشگاه عدل الهی هرگز ذره ای از خوب و بد اعمالمان بدون اجر و جزا نخواهد بود.

فشارهایی که از جهات مختلف روی برخی جهت گیریهای موضوعی هفته نامه وجود داشت اگرچه گاهی مسیر رسیدن به هدف را طولانی می کرد اما اراده ی بیشتری به تیم تحریریه ی نبض بازار تزریق می کرد. پیشاپیش سال جدید را خدمت همه ی شما تبریک عرض کرده و امیدواریم در بهاری نو تحولات مثبت زیادی برای شما عزیزان همراه و همه ی ملت ایران به وجود بیاید زیرا رجوع درست به تاریخ گواهی می دهد که اگر همراهی شما نبود واژه هایی مانند عزت و هویت همیشه واژه می ماندند.