حجت الاسلام عبدالحمید خدری در گفتگو با خبرنگار نبض بازار با اشاره به پافشاری برخی مبنی بر اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بیمه گفت: مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه آن هم در شرایط اقتصادی فعلی منطقی نیست و توجیه مناسبی ندارد.

وی تصریح کرد: ما نباید به هر قیمتی به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی خود باشیم و باید از سایر محل‌ها درآمدزایی کنیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: مالیات بر ارزش افزوده علی القاعده بر وضعیت مالی موسسه بیمه تاثیر مستقیم نخواهد داشت اما چون از خریدار بیمه اخذ می شود تقاضای بیمه را کاهش می دهد به عبارت دیگر وضع مالیات بر ارزش افزوده تاثیر بازدارنده بر خرید بیمه نامه دارد.

این نماینده مجلس بیان داشت: هم اکنون شرکت‌های بیمه مبالغی در حدود ۳۰ درصد از وجوه دریافتی از مردم را در رشته‌های شخص ثالث به نهادها و سازمان های گوناگون پرداخت می‌نمایند که بار مالی سنگینی را بدون ما به ازای روشنی به دوش موسسات بیمه  در واقع بر دوش بیمه گذاران قرار داده است در شرایطی که صنعت بیمه به حق خواستار کاستن از این عوارض نامتعارف است و با این حال وضع مالیات بر ارزش افزوده برای این صنعت منطقی به نظر نمی رسد.

وی در ادامه با اشاره به صندوق حمایت از حوادث طبیعی گفت: تشکیل صندوق حوادث طبیعی ایده بسیار درستی است که باید از سوی دولتمردان و مجلس مورد حمایت قرار گیرد چرا که کشور ما، کشور حادثه خیزی است و وجود چنین صندوق‌های می تواند باری از دوش کشور در شرایط بحرانی بر دارد.

0