سید احسن علوی در گفتگو با خبرنگار نبض بازار با اشاره به پافشاری برخی مبنی بر اخذ مالیات ارزش افزوده است بیمه گفت: اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بیمه می‌تواند مشکلات اجتماعی عدیده ای را ایجاد کند چرا که بیمه عهده‌دار وظایف همگانی است و اقشار ضعیف جامعه را در بر می گیرد.

وی تاکید کرد: اخذ مالیات ارزش افزوده  باعث می‌شود تا قشر ضعیف که بیمه برای شان بسیار ضروری است از دریافت بیمه صرف نظر کند که این موضوع بسیار مخرب است.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس بیان داشت: به اعتقاد بنده ما نباید به هر قیمتی درآمدهای مالیاتی کسب کنیم و اگر قرار است مالیاتی دریافت شود باید به سراغ دانه درشت‌ها برویم چرا که اگر مالیات بر ارزش افزوده از بیمه اخذ شود بیمه ها شکننده خواهند شد.

وی با اشاره به صندوق حوادث طبیعی بیان داشت: ما کشوری کاملا حادثه‌خیز هستیم و از ۴۲ بلای طبیعی ۳۱ بلایای طبیعی در کشور تجربه شده است لذا وجود صندوق هایی همچون صندوق‌ حوادث طبیعی می‌تواند موثر باشد و در زمان وقوع حادثه به کمک مردم و کشور بیاید بنابراین دولت و مجلس باید در حمایت از این صندوق ها تلاش کنند.

0