قرجه طیار در گفتگو با خبرنگار نبض بازار با اشاره به پافشاری برخی مبنی بر اخذ مالیات ارزش افزوده است بیمه گفت: بنده مخالف اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بیمه هستم .

وی افزود: اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بیمه اقدام درستی نیست و باعث خواهد شد تا بیمه گذاران به سمت فسخ قراردادهای خود پیش بروند.

این نماینده مجلس تاکید کرد : اخذ مالیات  ارزش افزوده از بیمه مخرب بوده و می تواند آسیب های جبران ناپذیری را به صنعت بیمه وارد کند لذا این مسئله باید از متن قانون حذف شود.

طیار تصریح کرد: اخذ مالیات ارزش افزوده از بیمه حتی در شرایط فعلی اقدام مناسبی نیست و نباید این مسئله باری بر دوش اقتصاد و مردم بگذارد. لذا اخذ چنین مالیاتی اصلا به صلاح نیست.

وی با اشاره به صندوق حوادث طبیعی بیان داشت: تشکیل چنین صندوق هایی بسیار مفید است و باید دولت و مجلس در جهت حمایت از اینگونه صندوق های اقدام کنند .

این نماینده مجلس با اشاره به سیل گلستان تاکید کرد:این سیل در یکی دو ساعت برخی از مناطق استان گلستان را به زیر آب برد لذا لازم است برای حوادث طبیعی اقداماتی چون تشکیل صندوق حوادث طبیعی را در اولویت قرار داد.

0