به گزارش نبض بازار ، برداشتن سایه ی بنگاهداری از سر نظام بانکی مدتهاست که مطرح است اما بانکهای مختلف با اینکه چندسال از اجرای این دستورالعمل می گذرد به کندی اجرای سیاستهای آن را پیگیری می کنند. تأکید این مسئله توسط رهبر انقلاب باید فصل الخطاب تمامی بانکها قرار می گرفت اما در بسیاری از بانکها اینطور نشد و عده ای که با نام هزاره ی سوم در صنعت بانکداری فعالیت می کنند بعد از گذشت روزهای زیادی و با اینکه رسانه های مختلف بارها این موضوع را طرح نموده اند  تازه به واگذاری برخی از شرکت های زیر مجموعه ی خود اقدام می کنند. دو مسئله در آخرین آگهی مزایده بانک پاسارگاد به چشم می خورد اول اینکه چرا بعد از گذشت این همه سال هنوز صف طولانی شرکت های زیر مجموعه اش ریزش نکرده و واگذار نشده اند و دوم با توجه به اهمیت موضوع چرا در واگذاری بیمه پاسارگاد تنها 20 درصد از سهام آن عرضه می شود؟ در ساده ترین تحلیل می توان به این نتیجه رسید که که این شوآف بسیار مبتدیانه توسط مجید قاسمی و اتاق فکر بانک پاسارگاد تنها به منظور القای تمکین به قانون است در حالیکه شرایط واگذاری سه شرکت مپنا ، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و بیمه پاسارگاد به گونه ایست که اقبال کمی را برای خریدار فراهم می کند. مسئله ی بعدی که باید درباره ی آن دقت کرد حضور مجدد مجید قاسمی در هیئت مدیره بیمه پاسارگاد به عنوان رئیس هیئت مدیره است که به معنی تمایل او برای بودن در ترکیب تصمیم گیرندگان این بیمه است و شاید معمای واگذاری تنها 20 درصد از سهم این بیمه را باید در این ترکیب جستجو کرد.  بانک پاسارگاد قیمت هر سهم بیمه پاسارگاد را ۸۴۰ تومان تعیین و اعلام کرده به شرط پرداخت نقدی «فروشنده» است؛ بنابراین چنانچه خریداری برای سهام بیمه پاسارگاد با این شرایط نباشد، بانک پاسارگاد کماکان مالک این سهام خواهد بود. بانک پاسارگاد 5.4% سهام شرکت توسعه ی معادن و فلزات را بر عهده دارد و 5.55% سهام مپنا متعلق به این بانک است.

برای تنویر افکار عمومی باید سه سؤال از پاسارگادیها پرسید

سیاست اعلام این مزایده در روزهای منتهی به پایان سال آن هم در شرایطی که همه ی شرکت ها رویدادهای مالی خود را می بندند چگونه است و اگر قرار به تمکین از قانون بود چرا در بقیه ی ماههای سال این اتفاق نیفتاد؟

عرضه ی تنها 20 در صد از سهام بیمه پاسارگاد چطور در تقریر پرهیز از بنگاهداری است و چرا همه ی سهام آن عرضه نشد؟

شرایط عرضه ی سهام اعلام شده از سوی  بانک پاسارگاد با قیمت اعلام شده به صورت نقدی طبیعتاً برای مدت زیادی بانک پاسارگاد را سهامدار نگه می دارد بهتر نبود که این شرایط تعدیل می شد؟

با توجه به حساسیت این موضوع و لیست بلندبالای شرکت های این بانک به نظر می رسد که مانور تمکین به قانون اسم مناسبی برای این رفتار بانک پاسارگاد باشد زیرا اولا با گذشت مدتهای زیادی از آن هنوز دست و دل این بانک برای عرضه ی سهام شرکت هایش می لرزد و دوما شرایط اعلامی برای بسیاری مقدور نیست. لازم به ذکر است پاسارگادیها همچنان با دارا بودن 22 شرکت تابعه از رکورد داران بنگاهداری در نظام بانکی هستند.