به گزارش نبض بازار ، اخلاق در بخش تولید باید به کمک اعتلای اقتصادی کشور بیاید. مرور حادثه ها و اتفاقات مختلف نشان می دهد که سازمانها در مواقع لازم پای کار بوده اند و در خدمت رسانی به مردم مضایقه نکردند. چنین مشارکتی جنبه و مصداق عینی نوعدوستی است که برای دشمنان کشور همواره می تواند خاری در چشم و استخوانی در گلو باشد. فولاد مبارکه با بهره مندی از تیمی توانمند در این مورد در بزنگاههای حساس همواره کنار مردم و یار و یاور آنها بوده.

ژرژیک آبرامیان در این ارتباط این طور توضیح داد: رسالتهای اجتماعی نباید خط کشی شود به این معنی که چون وظایف یک بخش تولیدی یا عمرانی مشارکت در ساخت و تولید است پس در انجام چنین وظیفه ای نقشی نداشته باشد. این موضوع فراتر از آموزه های شغلی است و کرامت انسانها را نشانه می رود. وی درباره ی خدمات وسیع فولاد در بحث مسئولیتهای اجتماعی گفت: در این باره باید به فولادیها دست مریزاد گفت زیرا حضور پر رنگ آنها مطمئن بار زیادی را در بخشهایی از کشور از دوش خانوارها برداشته است.