ایده جدید در بورس

در این راستا حامد مددی، کارشناس بازار سرمایه به «دنیای اقتصاد» گفت: راه‌اندازی صندوق‌های پروژه طی یک دهه اخیر در همایش‌ها و کنفرانس‌ها مورد استقبال فعالان بازار سرمایه قرار گرفت اما متاسفانه نتوانست نگاه سرمایه‌گذاران را به سمت خود جلب کند و رفته‌رفته به فراموشی سپرده شد. او با اشاره به شرکت ‌سهامی عام توسعه پروژه نیز گفت: این موضوع می‌تواند در بازار سهام ایجاد جذابیت کند. مددی افزود: باید زیرساخت‌های زیادی برای این موضوع فراهم شود، بنابراین تاسیس شرکت راه‌حلی برای مشارکت مردم در پروژه‌های اقتصادی، عمرانی و غیرعمرانی کشور خواهد شد